Zdravý životní styl s Fairtrade

Pro mnohé je systém Fairtrade možností, jak pomoci lidem z rozvojových zemí, ale Fairtrade v sobě skrývá mnohem víc. Pomáhá totiž nejen pěstitelům a výrobcům z rozvojových zemí, co se týká odbytu jejich produktu, zajištění práce, kvality výroby aj., ale také odběratelům a koncovým spotřebitelům, kteří díky fairtrade mají k dispozici originální a navíc organické produkty, fairtrade je totiž bio.

Můžeme říci, že fairtrade stojí na pěti základních pilířích, tou první je spravedlivá cena, kterou systém fairtrade garantuje pěstitelům a výrobcům v rámci výkupu. Stanovená minimální cena mezi pěstiteli a obchodníky jim pomáhá pokrýt náklady na výrobu a důstojnou obživu.

Druhým pilířem je zákaz dětské práce, která obecně ve třetích zemích narušuje právo na vzdělání a zdravý duševní a tělesný rozvoj dítěte. Projekt se snaží být protiváhou ke skupinám, které otrocky zneužívají dětskou práci, kde děti za účelem obživy musí těžce pracovat celé dny.

Třetím pilířem je podpora místního rozvoje a komunity v dané zemi, pěstitelům jsou například k dispozici agroinženýři, kteří místním ukazují správné pěstitelské postupy, aby bylo možné zachovat produkty v bio kvalitě. Družstvům sdruženým ve fair trade je také vyplácen sociální příplatek.

Čtvrtým pilířem jsou důstojné pracovní podmínky, a to jak na plantážích, tak farmách i v dalších podnicích, kde je se zachováván princip bezpečnosti a ochrany při práci, a též je dohlíženo na to, aby obdržená mzda, pokrývala potřebné náklady na živobytí.

Pátým pilířem je ekologická udržitelnost, z fair trade jsou důsledně vyloučeny veškeré škodlivé agrochemikálie a geneticky modifikované potraviny. Naopak jsou podporovány udržitelné pěstitelské a výrobní postupy, umožňující zachovat místní ekosystémy a chránit zdraví pěstitelů a výrobců, stejně jako spotřebitelů.

Výrobky a produkty, z kterých můžeme v systému fair trade vybírat, ať již jako koneční spotřebitelé a organizace (např. školy, školky), či jako výrobci, prodejci nebo distributoři, jsou prezentovány na internetu.

ZP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>