Terapie tancem a pohybem

Věděli jste, že existuje i taneční a pohybová terapie? Ano, je tomu tak, tancem pro zdraví. Tanečně – pohybovou terapii lze definovat jako terapeutické využití pohybu za účelem rozšíření emoční, kognitivní, fyzické, spirituální a sociální integrace jednotlivce.

Co je cílem

Při tanečně – pohybové terapii mohou nevědomě navozené pohybové reakce vést k asociacím ranějších událostí a k jejich novému prožití. Člověk si jednotlivé pocity a události může asociovat a prožít je znovu, tím dojde k jejich lepšímu uvědomění a pročištění. Tato terapie přijímá fakt, že mysl a tělo jsou částí jednoho a téhož výrazu, zaměřuje se na pohybovou změnu. Tělo a jeho pohyby se stávají expresivním prostředkem pro vyjádření myšlenek a pocitů. Cílem pohybově – taneční terapie je umožnit člověku jasnější vnímání a orientaci ve vztazích, vztah k sobě samému a porozumění a přijetí sebe sama.

Vyvinula se z moderního tance

Tanečně-pohybová terapie se jako vyvinula díky rozvoji moderního tance na počátku 20. století. Cílem jeho zakladatelů bylo najít zdroj či pramen tance, který se nacházel v solar plexus a představoval pro ně vnitřní impuls. Hlavní inspiraci našli v přírodě. Mezi základní hodnoty, které průkopníci moderního tance zdůrazňovali, Terapie tancem a pohybempatřily spontánnost, vědomí těla a výraz emoce. Témata tance často poukazovaly na důležitost vztahů mezi lidmi. První terapeuti byli především tanečníci bez patřičného vzdělání. Ve spolupráci s psychiatry využívali tanec jako prostředek komunikace s pacienty z uzavřených oddělení v psychiatrických léčebnách. Tanečně-pohybové terapie se zprvu používala především u pacientů, u nichž nebyla možná verbální terapie.

Terapie je vhodná pro všechny

V terapii tancem a pohybem se tanec vnímá jako uvolňující aktivita, která umožňuje prožít potlačované emoce. Pohyb se nikdy nehodnotí jako dobrý nebo špatný a není nutné mít jakoukoli pohybovou průpravu. Jedná se o individuální svobodné vyjádření jedince, pohyb a tanec uvolňuje radost, usnadňuje vnímání rytmu a energie. Nejprospěšnější je pro lidi trpící psychosomatickými obtížemi různého druhu, a zejména pro ty, kteří mají obtíže s verbálním vyjadřováním, trpí úzkostmi, depresemi, či mají problémy se sebevědomím, sebehodnocením a s potížemi s komunikací.

Jak probíhá?

Tanečně – pohybová terapie obvykle probíhá v menších skupinkách, v prostorách pro takovou terapii vhodných. Po protažení následuje zahřívací fáze, kde je pozornost  soustředěna nejen na tělo, ale i na vztahy. Postupně se mění rytmus, prochází se různé hladiny energie. Terapeut reaguje na pohyby klienta a přizpůsobuje mu své vlastní. Jednoduché rytmické pohyby rukou, nohou a hlavy nebo ramen napomáhají nejen koordinaci, ale i přímému vyjádření emocí a pocitů klienta, které v danou chvíli nastávají. Může dojít k prožití lecjaké emoci. S postupujícím časem semináře získává na intenzitě, prožívání je uvolněnější a energičtější. Mění se energie, síla i rychlost. Každý klient by měl dostat dostatek prostoru k sebevyjádření. Na závěr dochází opět ke zklidnění tempa, snižuje se intenzita pohybu, skupina se opět sdružuje.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>