Porucha chování v REM spánku

Pokud hovoříme o poruchách spánku, laik si většinou představí nespavost. Existují ale vzácnější poruchy spánku, které mohou být předzvěstí závažného onemocnění nervové soustavy. Patři mezi ně neklid v jedné z fází spánku, tzv. porucha chování v REM spánku.

REM spánek je fáze spánku, která se opakuje během noci vícekrát, a je typická bohatými, dějovými a emočně podbarvenými sny. Ve spánku se obvykle člověk nehýbe a nedá se poznat, zda se mu právě něco zdá. Aktivity, o nichž se mu zdá, ve skutečnosti neprovádí, nehýbe se, nemluví ze spánku, protože v REM spánku jsou fyziologicky “odpojeny“ nervové dráhy, které vedou povely ke svalům. Díky tomuto „odpojení“ člověk ve snu vnímá svoje chování a pohyb jako skutečné, ale přitom zcela klidně bez pohybu leží.

Toto však neplatí v případě choroby nazývané porucha chování v REM spánku (z anglického rapid eye movement sleep behavior disorder, RBD). Člověk trpící touto poruchou se ve spánku viditelně pohybuje a chová podle právě probíhajícího snu.

V posledních letech této poruše lékaři věnují zvýšenou pozornost. Nejedná se totiž o pouhou kuriozitu, ale o možnou předzvěst závažné nemoci. Nejde jen o to, že jedinec s RBD se při prožívání snů může zranit nebo ublížit svému spolunocležníkovi, když se mu třeba zdají sny, v nichž bojuje s nepřítelem. Horší je, že osoby postižené RBD jsou ve vyšší míře ohroženi rozvojem Parkinsonovy nemoci a dalších tzv. neurodegenerativních onemocnění.

Vzhledem k očekávání nových léčebných postupů, které zbrzdí či zastaví rozvoj neurodegenerace, je včasný záchyt nemocných s RBD pro neurologii velkou výzvou. Tým lékařů a výzkumníků, který se těmto onemocněním věnuje na Neurologické klinice 1. LF UK, nedávno uvedl do provozu internetovou aplikaci, která formou jednoduchého dotazníku pomůže zájemcům zjistit, zda nejsou ohroženi uvedenou poruchou. V případech s oprávněným podezřením na RBD se nabízejí další vyšetření k ověření diagnózy.

poruchyspanku.lf1.cuni.cz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>